fbq('init', '1163822143692218'); fbq('track', "PageView"); Regulamin - Elia.pl

Regulamin sklepu internetowego elia.plElia.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową kosmetyków do ciała

1. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO 

Sklep internetowy elia.pl jest prowadzony przez firmę Maxton sp. z o.o., wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000422926, NIP 783-168-90-31, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Saska 6a/22

Formy kontaktu z elia.pl

- telefonicznie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 - 16:00): 606-470-620 
- mailowo: biuro@elia.pl
- formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: http://www.elia.pl/pl/kontakt

2. OGÓLNE WARUNKI

 1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 
 3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.elia.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do Elia.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.
 7. Sklep internetowy elia.pl odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

3. CENY TOWARÓW I KARTY PŁATNICZE

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

Operatorem kart płatniczych jest Krajowa Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, Regon 30087843700000. Regulamin systemu płatności dostępny jest w momencie dokonywania płatności oraz każdorazowo pod adresem: https://secure.tpay.com/partner/pliki/regulamin.pdf


4. ZAMAWIANIE TOWARU 

Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia. 
Zamówienia można również składać przez e-mail w przypadku, gdy dokonanie zamówienia bezpośrednio w Sklepie internetowym elia.pl nie jest możliwe lub gdy sprawia to trudności pod adresem: orders@elia.pl. Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.  
Liczba zamawianych towarów nie jest ograniczona. Przy większych zamówienia istnieje możliwość braków magazynowych, wówczas Sklep poinformuje klienta o ewentualnie wydłużonym terminie oczekiwania na zamówienia.
Elia.pl posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

  
5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS 

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w terminie od 24 godzin roboczych. Czas niezbędny na wysyłkę liczony jest:
- od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze oraz przy płatności kartą lub e-przelewem,
- od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry na konto sklepu.

W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

6. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW 

 Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem UPS lub poprzez sieć Paczkomatów.

 • Koszty wysyłki Kurierem UPS

Płatność z góry, kartą płatniczą lub e-przelewem: 18,00zł

Płatność przy odbiorze: 24,00zł Regulamin przewoźnika dostępny pod adresem: https://www.ups.com/media/pl/terms_carriage_pl.pdf

 • Koszty wysyłki poprzez Paczkomat

Płatność z góry, kartą płatniczą lub e-przelewem: 10,90 zł

Płatność przy odbiorze: 14,90zł (przy tej formie dostawy i płatności system podpowie, który paczkomat obsługuje przesyłki pobraniowe. Regulamin przewoźnika dostępny pod adresem: https://twoj.inpost.pl/file/89.pdf

W PRZYPADKU, GDY W MOMENCIE ODBIORU PACZKI OD PRZESYŁKI KLIENT ZAUWAŻY, ŻE OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE PRZESYŁKI JEST USZKODZONE, NALEŻY POPROSIĆ KURIERA (W PRZYPADKU DOSTAWY KURIEREM) O SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU SZKODY. NINIEJSZY PROTOKÓŁ BĘDZIE PODSTAWĄ DO PÓŹNIEJSZEJ REKLAMACJI, LUB W PRZYPADKU DOSTAWY POPRZEZ PACZKOMATY, USZKODZENIE PRZESYŁKI NALEŻY ZGŁOSIĆ W PACZKOMACIE W MOMENCIE ODBIORU.

7. ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem:  www.elia.pl/pl/zwroty
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon, fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie internetowym elia.pl  
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku zwrotu, elia.pl gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę do Klienta - w przypadku zwrotu całego zamówionego towaru lub kwoty odpowiedniej do części zwracanego towaru - w przypadku zwrotu częściowego. 
 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

8. REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem:  www.elia.pl/pl/zwroty  Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
  Elia.pl
  ul. Saska 6a/22

03-968 Warszawa

W przypadku reklamacji  Elia.pl wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi Elia.pl. Do reklamowanej przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu, jeżeli jest to możliwe.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 3. Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, Elia.pl zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.
 4. Sprzedawca nie jest producentem Towarów.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar na podstawie rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT.  
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych administrowanej przez Elia.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Baza danych klientów Sklepu, zgodnie z przepisami prawa, zarejestrowana została w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych - GIODO.